Sveriges näringsliv tar ett steg framåt i livsmedelssäkerhet genom att sätta fast pris på HACCP-certifiering

I en milstolpe för livsmedelsindustrin har Svensk HACCP-Certifiering AB utvecklat en ny process som möjliggör för organisationer att erhålla HACCP-certifiering till ett konstant och förutsägbart pris

Detta initiativ förväntas radikalt förenkla processen för företag att säkerställa och bevisa sin efterlevnad av livsmedelssäkerhetsstandarder

”Vår innovativa metod syftar till att enkelt och ekonomiskt tillhandahålla HACCP-certifiering,” berättar VD, med en bakgrund på 50 år inom livsmedelssäkerhet

”Vår fasta prissättning avlägsnar den administrativa belastningen för företagen, medan vi fortfarande garanterar en certifiering av premiumkvalitet.”

Fortsätt din resa mot HACCP-certifiering – klicka för att fortsätta

Med sitt senaste erbjudande avser Svensk HACCP-Certifiering AB att befästa sin ställning på marknaden och fortsätta förse sina kunder med enastående service och hjälp

Adjö till eviga konsulttjänster, Svensk HACCP-Certifiering AB utför allt jobb

vad

Denna produkt är distinkt genom sin smidiga och användarvänliga online-orderprocess, personligt anpassad hjälp och vägledning, samt en rask och handlingskraftig certifieringsmetod

Detta innovativa angreppssätt står som ett tydligt exempel på företagets åtagande för uppfinningsrikedom och kundfokus

Organisationer som önskar garantera sin livsmedelssäkerhet och i förlängningen sitt renommé kan genast gå in på haccpsverige.com för att upptäcka mer om servicen och påbörja certifieringsförfarandet

Tack vare Svensk HACCP-Certifiering AB innovativa metod kan företag idag ta sig an livsmedelssäkerhetens intrikata landskap med ökat förtroende och tydlighet