Vätska som vatten är en resurs som är en viktig del av vårt liv, därför har vi också tagit fram en kran för att kunna fördela vattnet på ett ekonomiskt och resursanpassat sätt. Det är viktigt att en vattenkran uppfyller de många praktiska och hygieniska krav som finns.

Det har funnits vattenkranar av olika material under människans tid, nu har vi kommit till plastkranar, och dessa är utmärkta att ha till sin vattendunk om det skulle inträffa något avbrott i vattenförsörjningen.

VA-Fakta

I Sverige började man att bygga ut VA-systemet för 150 år sen, efter har haft åtskilliga utbrott av sjukdomar på grund av dåligt vatten. Idag har Sverige ett fullt utbyggt VA-nät som tillgodoser befolkningens behov av dricksvatten, men även vatten för bevattning inom jordbruket eller t.ex. processvatten inom industrin. I det komplexa systemet för vattenförsörjning ingår vattenverk, reservoarer och vattenledningar.

Sverige har än idag bra vattentäkter, ungefär hälften av Sveriges kommunala totala vattenförsörjning kommer från sjöar och rinnande vattendrag. Den andra delen kommer från grundvattnet, det är infiltrationen av ytvattnet som bidrar till en stor del av nybildningen av grundvattnet.

Idag tar vi för givet att vattnet ska finnas lätt tillgängligt 24 timmar om dygnet året runt. Men det är lätt hänt att det blir mer eller mindre avbrott på grund av olika skäl. Hur har vi då med beredskapen om detta skulle uppstå?

Avbrott i vattenförsörjningen

Om det uppstår ett avbrott i vattenförsörjningen på grund avsett elavbrott kan direkt påverka hela samhället. Därför är det bra är det bra med kunskap om hur du själv kan rena ditt vatten.

Vi behöver ca 1,5 liter vätska varje dygn, men om du utsätter dig för fysisk ansträngning behöver ännu mer vatten. Det finns några klassiska tecken på att du fått i dig för lite vätska. Det är huvudvärk, illamående och koncentrationssvårigheter och det ska man inte nonchalera utan vidta snabba åtgärder.

Många kommuner har förberett sig för hur vattendistribution ska ordnas under t ex strömavbrott. Vid långvariga vattenavbrott kommer tankbilar med vatten till de drabbade områdena. Då är det bra att ha en vattendunk med en lämplig vattenkran att hämta vattnet med, om nu kranvattnet är ur drift.

Kranvattnet ur funktion

  • Om kranvattnet har blivit otjänligt, t ex genom höjd bakteriehalt. Koka vattnet innan du använder den till matlagning.
  • Även om vattnet är odrickbart vatten går det oftast bra att tvätta sig och duscha i. Kontakta din kommun om du är osäker.
  • Förvara vattnet i rena vattendunkar eller PET-flaskor. Förvara vattnet svalt och mörkt om det inte är elavbrott går det bra att frysa in det
  • En bortglömd vattenreserv är toalettens vattenbehållare. Den innehåller runt 8 liter vatten, som då får renas genom kokning.
  • Snö, is eller vatten från vattendrag kan vara ett annat sätt att få tillgång till vatten. Man ska sila vattnet i kaffefilter och koka det i 5-10 minuter utan lock för att ta död på eventuella bakterier. Förvara sen vattnet mörkt och kallt om det går.
  • Tabletter för vattenrening är alltid bra att ha hemma, du kan även ha användning av tabletterna när du är utomlands. De finns att köpa i välsorterade friluftsbutiker, apotek och även på Internet etc.

En vattendunk i varje hem

En dunk för vatten med en kran är en bra investering, oavsett om det skull bli ett vattenavbrott eller inte. Du kan använda denna så kallade campingdunk till utflykter och för längre semestrar med husvagn eller tält.

Beställ plastkran fraktfritt