Ett viktigt element för alla oss – är vatten i alla former och en vattenkran som uppfyller de krav som behövs. Vare sig man levde på romartiden eller som nu i dagens moderna samhälle så är varje enskild människa beroende av vatten och hur den transporteras och renas och hur den kan lättast kan tappas upp i kärl och för hygieniska ändamål.

Moderna städer förbrukar miljarder liter vatten varje dag, och för att transporterna all detta vatten använder vi oss av samma principer som romarna gjorde för över 2000 år sedan. De romerska ingenjörerna kom på ett effektivt sätt att transportera det rena vattnet från de avlägsna källorna i bergstrakterna till Rom.

Med hjälp av naturlagarna och gravitationen kunde romerska ingenjörer och skickliga byggarbetare bygga och konstruera de 11 akvedukter som sen tillgodosåg Roms befolkning med vatten. När romarriket var som störst, var Rom en världsstad med över en miljon invånare, så det var viktigt att infrastrukturen var väl utbyggd.

Vatten i överflöd

Spabehandling är idag en populär form av rekreation för många, vi kan tacka den antika romerska badkulturen för detta, det finns flertal badhus i Europa som än idag är verksamma.

Tack vare deras vattenförsörjningssystem med de berömda akvedukterna som bredde ut sig i stora delar och som var strategiskt byggda för att försörja Rom med vatten kunde de slösa med vatten till dessa badhus.

Det fanns runt 700-900 olika badhus i Rom under kejsartiden. När alla elva akvedukterna var i drift så försåg de staden med 12 kubikmeter vatten i sekunden och då enbart källvatten. Vilket är en enorm volym av vatten som transporterades redan för flera tusen år sen även med dagens mått.

Än idag är Rom den enda storstad i världens som stort sett försörjs med hjälp av källvatten. Det sägs att vattnet är drickbart i samtliga fontänerna som finns i Rom och det finns en hel del stycken.

Vattnet användes även till latriner och mer exotiska saker som spektakulära sjöslag! Kejsare Domitian lät fylla Colloseum med vatten för att anordna dessa spektakulära sjöslag. Man installerade speciella ledningar under marken för att kunna fylla arenan med vatten.

Allt eftersom dessa sjöslag blev så att säga “inne” ansåg man att Colleseum var för litet. Därför började man gräva ut en konstgjord sjö nära Tibessjön där man även byggde upp sittplatser för publiken.

Där kunde man använda nästan helt fullskaliga flottor till sina sjöslag! För att kunna fylla upp dessa konstgjorda sjöar användes man av sig av akvedukter med vatten av sämre kvalité. Så redan 2000 års sen tänkte man på att hushålla med  vår viktiga resurs vattnet.

Vattenkran eller slav

Vattnet från akvedukterna hade inte så högt tryck, så det var med få undantag enbart boende på första våningen som hade rinnande vatten från sin vattenkran. De andra boende i de övre våningarna fick vackert hämta sitt vatten själv, eller hämtat av sina slavar från de många fontänerna.

Dödens vatten

Dessa rör var dock av bly och bidrar till en teori om varför Romarriket föll – blyförgiftning. Man tror att befolkningen fick i sig onormalt mycket med bly från sitt dricksvatten och med matlagningen med matkärl av bly bidrog också mycket till att befolkningen fick i sig onormalt mycket bly.

Det var de rika i samhället som hade råd med dessa blykärl, så det var den del av befolkningen som drabbades mest av blyförgiftningen och dess konsekvenser. Vanligt folk hade oftast bara trätallrikar att använda sig av, så de klarade sig bättre. Man till och med “sockrade” vinet med bly för att få en sötare smak.

Dagens vattenrör är tack och lov inte av bly, och våra vattenkranar i hemmen är oftast av en stomme av koppar eller mässing med ytbehandling. Romarnas vattenkranar var nog av trä eller annan metall som var lättarbetad.

Vattenkran av idag

Vattenkranar av plast är den mest förekommande på marknaden till dunkar, det finns ett stort sortiment av dessa vattenbehållare av plast och metall.

De finns med skruvlock i olika storlekar, det finns speciella fatkranar som monteras i egna behållare passar i ett 25 mm hål i en rak vägg. Man spänner fast fatkranen med en speciell mutter för plastkranar på baksidan.

Dagens plastkranar uppfyller alla krav som kan ställas, passar såväl till hem och industri, de är även livsmedelsgodkända.

Så idag finns det vattenkran för alla behov och ändamål till flertalet av vätskor, även för kemiska produkter.

Beställ plastkran fraktfritt