När natriumkarbonat blir din superkraft vid städningen hemma.

Välj natriumkarbonat när du vill slippa de starka kemikalierna men ha ett rent hem. Målasoda och tvättsoda är olika typer av SODA som du kan ha vid städning.

Med natriumkarbonat blir det effekt och det är viktigt att förstå att även ett naturligt ämne kan vara starkt. Trots det behöver du fortfarande skydda dig själv och dina saker när du använder detta.

Bör man kännas sig trygg med natriumkarbonat?

Ja, enligt Livsmedelsverket får du använda dig av natriumkarbonat utan någon särskilt mängdbegränsning för livsmedel. Natriumkarbonat är en av de natriumsalter som finns i kolsyran i SODA.

Till städning kan också bakpulver användas, utöver bakningen och där hittar man natriumvätekarbonat. Vill man ha starkare än så, så är det natriumkarbonat man behöver som finns i färdiga produkter.

Natriumkarbonat

Hushållsoda och målarsoda är säkra att ha för att göra rent med.

Dock kan natriumkarbonat vara väldigt irriterande, något som är bra att veta. Vill man undvika sveda så ska man se till att inte få det i munnen. Det här är inte bakpulver utan ett mycket kraftfullare medel som ingår i produkter som hushållssoda och målarsoda.

Med målarsoda kan du göra rent och avfetta för att sedan måla om eller tapetsera. Målarsodan kan också användas på golv när du vill göra rent och förbereda för behandling av golvet. Tänk på att låta ytor torka ordentligt efter att du har rengjort med SODA så att tapeter och färg får fäste.

Natriumkarbonat som tvättsoda ger mer kraft.

Då den är alkalisk kan det kännas magiskt att använda. Det är så starkt att det löser upp både vax och fett. Natriumkarbonat i produkter rår även på stearinfläckar. Ren natriumkarbonat är dock svårt att få tag på det är utblandat med annat i produkter.

Då det är skapat för det bör du då använda tvättsoda som är starkt nog. Men tänk på att det kan vara frätande. Ska man använda medlet bör man skydda sig med handskar för att undvika skador.

Var köper man tvättsodan och liknande produkter?

Det finns målarsoda där du kan köpa tvättsoda och tvärtom. Den säljs ofta i samband med målarprodukter men också i butiker online med ett varierat sortiment av hushållsprodukter. Man kan hitta det till bäst pris online.

Följ produktens instruktioner för din säkerhet. Natriumkarbonat pris Svenska produkter ger kanske mer trygghet då du även får instruktionerna på svenska.