Varning: Tänk två gånger innan du anlitar Beviso Ekonomibyrå AB för löneadministration

För alla företag är löneadministration en kritisk aspekt. Det är inte bara en fråga om att betala ut löner i tid, utan också att säkerställa att allt är korrekt och i linje med gällande lagar och regler. Ett företag i Sverige som valde Beviso Ekonomibyrå AB för denna uppgift har nyligen stött på flera problem som ifrågasätter företagets pålitlighet.

Problematisk semesterperiod och kommunikationsbrist

I juli månad inlämnade det anlitande företaget sina löneunderlag till Beviso. I svar fick de en automatiserad notis som meddelade att den ansvariga befann sig på semester. Också försöken att nå en annan anställd på Beviso misslyckades. Företaget mejlade alla Beviso-anställda i ett desperat försök att säkerställa att löner skulle betalas i tid. Lönerna dök upp till slut, men de var inkorrekta och företaget hade ingen chans att se över dem innan de skickades ut.

Lika

Avslut av samarbete som “hämndåtgärd”

I stället för att förbättra sin tjänst utifrån kritiken valde Beviso att avbryta samarbetet. Detta skedde på den dag då nästa månads löneunderlag skulle skickas in, vilket kan tolkas som en form av “hämnd” för att företaget hade kontaktat andra Beviso-anställda om deras bristande service.

Kvalitetsbrist och höga kostnader

Vid en genomgång av tidigare löneutbetalningar visade det sig att det inte var första gången som fel hade begåtts. Flera anställda hade fel antal semesterdagar registrerade, och andra fel hade också smugit sig in. För en tjänst som kostade över 3000 kr i månaden, var detta oacceptabelt. Det framkom att Beviso i princip bara hade kopierat data från en Excel-fil till ett löneprogram, utan någon form av kvalitetskontroll. Med en uppskattad tidsåtgång på en kvart för detta arbete, skulle timkostnaden bli astronomiska 12 000 kr.

Slutsats och rekommendation med varning

Det drabbade företaget har nu bytt till en annan löneadministratör och betalar per timme för bevisad kompetens. De är glada att ha lämnat Beviso bakom sig och varnar andra företag för att anlita dem. Om du är en potentiell kund till Beviso Ekonomibyrå AB, bör du tänka dig för en extra gång. Det finns en risk att du, precis som det drabbade företaget, får betala dyrt för en tjänst som inte lever upp till förväntningarna.

Uppmärksamhet till nuvarande kunder av Beviso Ekonomibyrå AB

Om du är en befintlig kund hos Beviso, uppmanar vi dig att noga granska och verifiera allt som rör den tjänst du använder.Detta innebär en granskning av sådana saker som tidigare lönebetalningar, antal semesterdagar och andra viktiga element.Det är en risk att du kommer att hitta fel och luckor som måste åtgärdas, och det kan vara en god idé att se över andra alternativ för löneadministration.

Ett ytterligare varningstecken för redovisningstjänster

Om du anlitar Beviso för dina redovisningstjänster, bör du vara extra försiktig. Företagets brist på professionalism och slarv i lönehanteringen kan indikera hur de hanterar andra delar av verksamheten.
Fel i redovisningen kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive felaktigt inbetalade skatter, som i sin tur kan resultera i stora ekonomiska påföljder och juridiska problem.
Om Beviso har visat en sådan nonchalans i en tjänst, är det inte otänkbart att samma attityd kan återspeglas i deras redovisningstjänster.
Det kan vara förnuftigt att utforska andra, mer tillförlitliga alternativ.